Tisková zpráva PK ČR - Spotřebitel by neměl očekávat, že se obaly na potravinách ze dne na den změní

Publikováno: 12.12.2014


Spotřebitel by neměl očekávat, že se obaly na potravinách ze dne na den změní

Dne 13. prosince nabývá účinnosti evropské nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Provozovatelé potravinářských podniků intenzívně pracovali na tom, aby mohli po tomto datu uvádět na trh potraviny označené v souladu s tímto nařízením. Jedná se o mediálně vděčné téma, o kterém se v poslední době hovoří zejména v souvislosti s novelou zákona o potravinách.

Nařízení stanoví jednotné požadavky na označování potravin v celé Evropské unii a po letech, kdy byla legislativa na označování potravin poměrně roztříštěná, vytváří ucelený rámec, který reaguje na způsob uvádění potravin na trh a na poptávku spotřebitelů samotných. Reaguje na rovněž na rostoucí počet spotřebitelů nakupujících potraviny přes internet nebo na zájem spotřebitelů o výživové benefity potraviny. Do popředí zájmu se také dostávají potřeby spotřebitelů citlivých na alergeny v potravinách.

Cílem nařízení je donutit spotřebitele číst etikety. Na obalech naroste počet povinných údajů, které bude nutné uvádět v povinné velikosti písma. Alergeny již nebudou vypsány samostatně na obalu, ale budou zvýrazněny přímo ve složení. Spotřebitel se dozví, zda výrobce použil palmový nebo slunečnicový olej, a u masa se dozví, kde bylo zvíře chováno a poraženo. Nejpozději od 13. prosince 2016 bude nutné uvádět na obalech také výživové údaje. Nařízení nepředstavuje sice zcela revoluční změnu, nicméně už jenom povinná velikost písma může „zamíchat kartami“ u vícejazyčných obalů.

I přesto, že k některým požadavkům nařízení stále neexistuje jednotná interpretace, investovali výrobci poměrně vysoké finanční prostředky do nových obalů, aby co nejlépe nařízení vyhověli. K datu nabytí účinnosti nařízení bude připraveno zhruba 90 % nových obalů. Spotřebitel však nemůže čekat, že 13. prosince tohoto roku najde v regálu všechny výrobky označené podle nových pravidel. Potraviny se „starým“ značením totiž bude možné doprodat i po tomto datu. Bude tedy běžné, že se po určitou dobu budou vedle sebe vyskytovat potraviny s různým značením a že potraviny se „starým“ označením s delší dobou minimální trvanlivosti budou na trhu ještě 2 nebo 3 roky.

Zdroj: PK ČRzpět