Reakce SZPI na reportáž TV Prima ze dne 16. 10. k tématu dvojí kvality potravin

Publikováno: 18.10.2019


Televize Prima uveřejnila dne 16. 10. v pořadu Odpolední zprávy a Večerní zprávy reportáž, ve které uvádí, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nemá zájem o prostředky Evropské komise na testování vzorků v rámci boje proti dvojí kvalitě potravin, konkrétně: „Kontroloři nechtějí peníze na testování výrobků dvojí kvality.“, „Peníze jsou na stole, ale kontroloři je nechtějí.“.

K tomu SZPI sděluje následující:

Z textu dotační Výzvy Evropské komise jednoznačně plyne, že žádat o tento dotační titul mohou pouze nevládní organizace („Lead applicants must be  consumer organisations – organisations that are non-governmental…“). Text Výzvy pouze připouští, že spotřebitelské (tj. nevládní) organizace jako hlavní žadatel mohou (ale nemusí) jako vedlejšího partnera přizvat veřejnou instituci („public entitites…“). Z uvedeného je zřejmé, že SZPI jako státní dozorová instituce sama o sobě nemůže být žadatelem o prostředky z daného dotačního titulu. Výše uvedená tvrzení v reportáži jsou tedy nepravdivá a zavádějící.

Tyto informace (mj.) byly poskytnuty redakci TV Prima dne 16. 10. prostřednictvím vyjádření tiskového mluvčího SZPI na kameru a jsou dostupné i z dalších veřejných zdrojů. Redakce však uvedené informace v reportáži nepoužila, čímž změnila podstatu sdělení SZPI.

Text Výzvy Evropské komise (sekce „Topic conditions and documents“, bod 2.2):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019

V textu Výzvy Evropské komise (sekce „Topic Description“ [1]) je rovněž jasně uvedeno, co je jejím hlavní cílem, a to posílit kapacity a schopnosti spotřebitelských (tj. nevládních) organizací v rámci testování, porovnávání produktů v rámci EU a v identifikaci klamavých praktik jako doplnění k aktivitám dozorových organizací.

 


[1] https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019

In order to complement the activities of the competent national authorities in identifying and countering potentially misleading branding strategies, it is of utmost importance to further develop the capacities of consumer organisations, including in the area of comparative product testing.

The present call for proposals under the pilot project “Limiting dual quality and strengthening consumer organisations in the EU”, therefore, aims at strengthening the role of consumer organisations in relation to testing and comparing basic consumption products, both in the national and cross-border context, and at identifying potentially misleading branding strategies or misleading information provided on the packaging, including in relation to dual quality.

 


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj: SZPI


zpět