Divízia integrovaných systémov

Hlavnou náplňou tejto divízie je poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pri zavádzaní a udržovaní systémov ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, FSSC 22000, štandardov BRC, IFS, GLOBALGAP a ďalších. Divízia tiež realizuje spoluprácu s potravinárskymi podnikmi a odbornou verejnosťou pri zaisťovaní školení a legislatívneho súladu vrátane kontroly značenia potravinárských výrobkov.

Portfólio našich služieb

  • HACCP - Systém kritických bodov vo výrobe potravín, uvádzanie potravín do obehu, verejnom stravovaní a poľnohospodárskej prvovýrobe
  • ISO 9001 - Systém managementu kvality
  • ISO 14000 - Systém environmentálneho managementu
  • ISO 22000 - Systém managementu bezpečnosti potravín
  • FSSC 22000 - Systém certifikácie bezpečnosti potravín a bezpečnosti obalových materiálov pre potravinárstvo
  • BRC – Food - British Retail Consortium – štandard pre výrobcov potravín
  • IFS Food - International Featured Standard – štandard pre výrobcov potravín


CERTIFIKÁCIA vyššie uvedených systémov: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.