VYKONÁVAME AUDITY

  • Neakreditované poradenské audity Vašich zavedených systémov
  • Rozdielové audity pred zavedením systémov, pred certifikačným auditom alebo pri prestupe na inú normu
  • Dodávateľské audity
  • Tréningové interné audity pre Vašich novo vyškolených interných audítorov
  • Interné audity vašej spoločnosti


• • • •