PONÚKAME ŠKOLENIA

Na základe Vašeho priania vykonávame individuálne školenia priamo vo Vašej spoločnosti, prípadne v našich priestoroch.

Ponúkame nasledujúce okruhy školení:

 • Školenie hygienického minima

  Vykonanie tohoto školenia je nutné pre zaistenie plnej zhody s legislatívnymi požiadavkami určenými pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, pre podnikateľov, ktorí uvádzajú potraviny do obehu, ale i pre ďalšie zainteresované strany, ktoré sú zapojené do potravinového reťazca.


 • Aktuálne štandardy BRC

  Poskytujeme ako školenia týkajúce sa výkladu jednotlivých požiadaviek, tak školenia interných audítorov.


  • Global Standard for Food Safety
  • Global Standard for Consumer Products
  • Global Standard for Packaging and Packaging Materials
  • Global Standard for Storage and Distribution
 • • Aktuálne štandardy IFS

  Poskytujeme ako školenia týkajúce sa výkladu jednotlivých požiadaviek, tak školenia interných audítorov.


  • IFS Food
  • IFS Logistics
  • IFS HPC
 • Aktuálne ISO normy

  Poskytujeme ako školenia týkajúce sa výkladu jednotlivých požiadaviek, tak školenia interných audítorov.


  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 19011
  • ISO 22000
 • FSSC 22000

  Poskytujeme ako školenia týkajúce sa výkladu jednotlivých požiadaviek, tak školenia interných audítorov.


 • Systém HACCP

  Poskytujeme ako školenia týkajúce sa výkladu jednotlivých požiadaviek, tak školenia interných audítorov.


 • Systém ISCC
 • Štandard GLOBALG.A.P
 • Štandard GMP+
 • Problematika označovania a kontrola etikiet
 • Iné školenia podľa Vašich požiadaviek