BRC Food - Global Standard for Food Safety

Norma Global Standard for Food Safety – Globálna norma pre bezpečnosť potravín je norma vysokého hygienického štandardu a správneho prevádzkovania praxe určenej pre potravinárske podniky.

Požiadavky normy prísne poukazujú na dodržanie národnej legislatívy a požiadaviek štátnych dozorcovských orgánov, ktorých stanoviská sú neoddeliteľnou súčasťou záverečnej správy auditu Global Standard for Food Safety. Veľký dôraz je kladený na správnu výrobnú a hygienickú prax.

Systém GS, možno zaviesť postupným krokmi a priebežne ich preverovať akreditovanými certifikáciami, ktoré odrážajú špecifické podmienky potravinárskej výroby, alebo priamo prikročiť k akreditovanej certifikácii.

Spoločnosť KONFIRM, spol. s r.o. vykonáva poradenské audity podľa požiadaviek normy Global Standard for Food Safety. Tieto audity sú určené pre spoločnosti, ktoré zamýšľajú implementáciu normy GS for Food Safety a potrebujú tzv. „odrazový mostík“ pre naznačenie všetkých problematických miest implementácie medzinárodnej normy. Vo výslednej správe z auditu sú uvedené všetky požiadavky normy, hodnotenie ich splnenia zo strany zákazníka a návrhy ako docieliť plnej zhody s požiadavkami normy.

Poradenský audit je možné realizovať taktiež tesne pred certifikačným auditom na odstránenie drobných odchýlok a ušetrenie finančných prostriedkov za následný opakovaný audit zo strany certifikačnej spoločnosti.