IFS Food

IFS Food je norma pre audítorstvo bezpečnosti a kvality procesov a výrobkov potravinárskych spoločností. Norma je uznaná GFSI (Gloval Food Safety Initiative)

Je aplikovateľná na výrobcov potravín alebo spoločnosti, ktoré potraviny balia. Tým je použiteľná na výrobky, ktoré sú „spracované“ alebo tam, kde sa vyskytuje nebezpečenstvo kontaminácie výrobkov v priebehu balenia do prvého obalu. IFS norma je dôležitá pre všetkých výrobcov potravín, hlavne pre tých, ktorí vyrábajú pod privátnou značkou svojho zákazníka, pretože normu obsahuje rada požiadaviek týkajúcich sa zhody so špecifikáciou. Vlastníkom normy je spoločnosť IFS Management GmbH, ktorá vychádza z pôvodných vlastníkov HDE a FCD.

Šiesta verzia normy IFS Food pre bezpečnosť potravín bola zverejnená v januári 2012, je taktiež zapracovaná s ohľadom na nový Global Food Safety Initiatice (GFSI) Guidance Documnets, certifikácie podľa tejto verzie sú realizované od júla 2012.

Pri tvorbe novej verzie boli prítomní zástupcovia certifikačných orgánov, maloobchodníkov, priemyslu a spoločností poskytujúcich služby v potravinárstve z celého sveta.

Jednotlivé požiadavky normy na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov boli čiastočne upravené, spresnené a doplnené. Bol taktiež upravený systém hodnotenia skóre. Napr. pri vystavení odchýlky typu D nebude požiadavka ohodnotená za 0 bodov, ale bude ďalších 20 bodov odčítaných. Veľký dôraz je teraz kladený taktiež na kvalitu, nielen na zdravotnú neškodnosť výrobku. Ďalšou výraznou zmenou je oblasť obalových materiálov, kedy je novo požadované stanovenie kľúčových parametrov riadenia obalových materiálov, overovanie tvrdení na etiketách, záznamy o kontrole obalov atď. V prípade externe zaistených procesov musia byť dôležité aspekty jednoznačne definované v zmluvách. Úplne novou je kapitola č. 6 – Food Defence – stanovujúca požiadavky na zaistenie bezpečnosti závodu resp. potravín.