KONFIRM, spol. s r.o. bola založená v roku 1993 s cieľom poskytovať nezávislé poradenské a konzultačné služby v oblasti manažmentu podnikov a systémov kvality. Spočiatku bola činnosť spoločnosti zabezpečovaná pre poľnohospodárske a potravinárske podniky. Od roku 1995 bola činnosť rozšírená i na podniky z iných oblastí s dôrazom na systém kvality podľa štandardu ISO 9000 a systémy environmentálneho manažmentu ISO 14000. Neskôr sa spoločnosť začala venovať novovznikajúcim štandardom (IFS, BRC, GLOBALG.A.P. a ďalšie) ako v oblasti potravinárstva, tak v príbuzných oblastiach.

Finančná zodpovednosť – zárukou nami poskytovaných služieb je navyše poistenie zodpovednosti za prípadnú škodu, ktorú by sme Vám spôsobili výkonom našej činnosti.