YUCCA SHIDIGERA

Charakteristika:

 • 100% rostlinný doplněk
 • zchutňovadlo
 • mletá na slunci sušená celá rostlina
 • konzistence přípravku – pudrovitý prášek
 • účinná látka: saponiny (rostlinná mýdla)


Deodorační účinky:

 • saponiny v obsahu 12 až14 % váží na svůj povrch v těle zvířat látky čpavkové povahy


Pozitivně ovlivňuje:

 • životní a pracovní prostředí
 • welfare
 • pohodu ve stáji


Zlepšuje:

 • zdravotní stav
 • imunitu
 • stav kloubů, srsti
 • konzistenci kejdy


Snižuje:

 • močovinu v krvi
 • úhyn selat
 • hladinu cholesterolu
 • zaplísnění krmiv


Legislativa:

 • splňuje podmínky zákona č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci a omezování zněčišťování, ve znění pozdějších předpisů, pro intenzivní chovy hospodářských zvířat (IPPC – BAT)
 • je v Seznamu ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí a amoniaku a zápachu aplikovaných do krmiva, napájení, na hlubokou podestýlku, rošty, skládky exkrementů, chlévského hnoje a kejdy – více na www.vuzt.cz v sekci biotechnologické přípravky.


Certifikáty:

Rozhodnutí ÚKZÚZ
    Certifikát o analýze u výrobce     Certifikát GMP výrobce     Certifikát GMP+ KONFIRM, spol. s r. o.

Seznam ověřených biotechnologických přípravků

Kontakt: Ing. Ladislav Tyl, ltyl@konfirm.cz, tel: +420 724 325 618

Účinky v chovu prasat

Prasnice, předvýkrm, selata, výkrm

Účinky:
 • snížení čpavku ve stáji až o 31 %
 • snižuje otoky kloubů
 • antimykotický účinek v krmivu
 • zlepšení kondice a zdravotního stavu
 • zlepšení stájového mikroklimatu
 • antioxidant v organismu zvířat


Účinky v chovu kuřat a nosnic

Výkrm kuřat, nosnice

Účinky:
 • snížení NH3 ve výkrmu kuřat o 38 %
 • zvýšená konverze krmiv
 • snížená spotřeba krmných směsí o 2 až 4 %
 • působí jako antioxidant
 • protiplísňový a antibakteriální efekt
 • zlepšuje stav skořápek


Účinky v chovu koní

Účinky:
 • zlepšuje stájové a pracovní prostředí
 • zlepšuje konverzi krmiv a jejich dietetiku
 • zlepšení stavu kloubů a možnosti snížení vzniku artritid
 • zlepšuje tvorbu rohoviny a ostrstění
 • snižuje únavu při nadměrném pracovním zatížení
 • potlačuje růst mykotoxinů
 • působí jako antioxidant


Účinky v chovu psů a koček

Účinky:
 • působí jako deodorant, který váže na svůj povrch nežádoucí plyny a tím zvyšuje životní prostředí
 • podporuje látkovou výměnu a tím lépe odstraňuje škodliviny z těla
 • pomáhá při hojení ran
 • potlačuje růst patogenních mikroorganismů rodu Salmonella, Clostridium, Escherichia, Staphylococcus, Pseudomonas a Aeromonas
 • zlepšuje stav kloubů a srsti
 • snižuje zánětlivé otoky kloubů a jejich bolestivost
 • snižuje hladinu cholesterolu v krvi
 • má antioxidační účinky – pomáhá odbourávat volné radikály v krvi a tím snižuje riziko výskytu nádorových onemocnění
 • zvyšuje stabilitu krmných směsí


Účinky pro ošetření krmných směsí

Účinky:
 • v krmivu působí jako antioxidant
 • antimykotický účinek v krmivu


Dávkování pro jednotlivé kategorie

Dávkování:
 • pro výkrm prasat 60g/t krmných směsí
 • pro výkrm prasnic a selat 120g/t krmných směsí
 • pro kuřata 60g/t krmných směsí
 • pro nosnice 30g/t krmných směsí
 • pro psy a kočky 120g/t krmných směsí
 • pro koně 120g/t krmných směsíOdborné publikace

Článek uveřejněný v časopise Náš chov [PDF; 54 kB]
Článek uveřejněný v časopise Krmivářství [PDF; 880 kB]